top of page

2-16.06.2011

Франсуа-Гзав'є Сарразін
"Анонімат"

Галерея РА-фото представляє
ФРАНСУА-ГЗАВ'Є САРРАЗІН (Монреаль, Канада)

Фотографія

Знаходячись під постійною атакою реклами, завдяки великій кількості інформаційних щитів, листівок, телевізійних блоків, ми втрачаємо себе, і виставляємося, в очах рекламодавців, відбірною сировиною, машинами для поглинання інформації, механічними споживачами, бездушними, автоматизованими. Виникає явище споживання заради споживання.

Соціум втрачає своє початкове значення, у якому члени суспільства займають окрему визначену територію, ведуть спільну колективну виробничу діяльність. Міські умови розширюють межі кількості мешканців, і в той самий час прибирають особистісні стосунки, створюючи умови для безособового існування, анонімів. Така анонімність відбувається у форматі повсякденності, в місцях скупчення людей, на вулиці, у транспорті, роблячи безособовість невіддільним атрибутом сучасності.
Відчуженість та велика кількість попиту-пропозиції перетворює людей в анонімних банкоматів – аноніматів.

bottom of page