top of page

30.10 – 14.11.2012

Fernando Montiel Klint
"Sinapsis"

Міжнародний Фестиваль Фотографії KIEVFOTOCOM
За підтримки Посольства Мексики в Україні
презентує
Фернандо Монтіель Клінт (Fernando Montiel Klint)
Sinapsis

Проєкт містить в собі кілька проєктів Фернандо Монтіеля Клінта, серед яких «Nirvana» та «Acts of faith», для того, щоб повністю показати його бачення та проблему, яку він підіймає, передати той зв'язок, реакцію на навколишній світ, потребу побачити його по-іншому та висловитися.
«Світ хворий, але анестезія дуже дієва. Наш світ постмодерну, як його зображують у мас-медіа та візуальній культурі, постає вигадкою. Аудіо-візуальний шум змінює реальність та генерує «казковість» світу, що перетворює міста у блискучі вікна споживання та одноразовості, а людей у найжаданіші ринкові об’єкти. Потреба у тиші посеред хаосу стає необхідною, потреба у нірвані, як виходу до інтерпретації.
Спокій та тиша, лише тут можна побачити сутність речей, ув’язнення та порожнечу, в якій ми знаходимося у реаліях сучасного суспільства. Перенасичення інформацією – ось, що стає на шляху до самоаналізу.
Дехто знаходить це у нірвані, дехто у вірі, яка дозволяє наново переінтерпретувати все навколишнє, знайти несвідоме та нескінченне, вийти на діалог із собою та з оточуючим світом.
При створенні цих проєктів я відчував себе художником, непомітно втручаючись в дії та навколишнє своїх героїв, створюючи для них певний контекст, але обов’язково залишаючи їм власний простір, щоб схопити ту невловну взаємодію між ними, дотик справжності»
Фернандо Монтіель Клінт
Sinapsis (ісп. синапс) – анатомічний контакт між двома нейронами.

bottom of page